Dobra Praktyka

projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego 2014-2020

    • Kontrast
    • Układ
    • Tekst

Formularz zgłoszeniowy

Pobierz tutaj

Regulamin rekrutacji

Pobierz tutaj

Zapraszamy do składnia ofert na realizację usługi polegającej na przeprowadzeniu egzaminów zewnętrznych certyfikujących z zakresu: 1. języka angielskiego zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) 2. kwalifikacji cyfrowych DIGCOMP (kod CPV 80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne) Link do dokumentacji: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1238040

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe: Zapraszamy do składnia ofert na realizację dostawy podręczników do nauki języka angielskiego oraz podręczników i materiałów szkoleniowych do szkoleń cyfrowych (CPV: 22110000-4 Drukowane książki, broszury, ulotki, 30190000-7 różny sprzęt i materiały biurowe) Załączniki: Zapytanie ofertowe Formularz oferty Klauzula RODO

Czytaj dalej