Dobra Praktyka

projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego 2014-2020

Formularz zgłoszeniowy

Pobierz tutaj

Regulamin rekrutacji

Pobierz tutaj

Rodzaj wsparcia: szkolenie cyfrowe (ECDL DIGCOMP 16)

Grupa nr: 14

Harmonogram szkolenia

Lp. Data zajęć Godz. rozpoczęcia i zakończenia Liczba godzin lekcyjnych1  szkolenia
1. 24.05.2021 15:30-21:45 6
2. 25.05.2021 18:30-21:45 3
3. 26.05.2021 15:30-21:45 6
4. 27.05.2021 18:30-21:45 3
5. 28.05.2021 15:30-18:35 3
6. 31.05.2021 15:30-21:45 6
7. 01.06.2021 18:30-21:45 3
8. 02.06.2021 15:30-21:45 6
9. 07.06.2021 15:30-21:45 6
10. 08.06.2021 18:30-21:45 3
11. 09.06.2021 15:30-21:45 6
12. 10.06.2021 18:30-21:45 3
13. 11.06.2021 15:30-18:35 3
14. 14.06.2021 15:30-21:45 6
15. 15.06.2021 18:30-21:45 3
16. 16.06.2021 15:30-21:45 6
17. 17.06.2021 18:30-21:45 3
18. 18.06.2021 15:30-18:35 3
19. 21.06.2021 15:30-21:45 6
20. 22.06.2021 18:30-21:45 3
21. 23.06.2021 15:30-21:45 6
22. 24.06.2021 18:30-21:45 3
RAZEM: 96