Dobra Praktyka

projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego 2014-2020

Formularz zgłoszeniowy

Pobierz tutaj

Regulamin rekrutacji

Pobierz tutaj

Rodzaj wsparcia: Język angielski

Poziom: A

Moduł I i II

Układ (soboty i niedziele godz. 9:15-12:30)

Grupa nr: 13

Harmonogram szkolenia

Lp. Data zajęć Godz. rozpoczęcia i zakończenia Liczba godzin lekcyjnych1  szkolenia
1. 10.04.2021 14:00-17:15 4
2. 11.04.2021 10:30-13:45 4
3. 17.04.2021 14:00-17:15 4
4. 18.04.2021 10:30-13:45 4
5. 23.04.2021 11:45-15:00 4
6. 24.04.2021 14:00-17:15 4
7. 25.04.2021 10:30-13:45 4
8. 27.04.2021 15:15-18:30 4
9. 28.04.2021 15:15-18:30 4
10. 29.04.2021 18:45-22:00 4
11. 11.05.2021 15:15-18:30 4
12. 12.05.2021 15:15-18:30 4
13. 13.05.2021 15:15-18:30 4
14. 18.05.2021 15:15-18:30 4
15. 19.05.2021 15:15-18:30 4
16. 20.05.2021 15:15-18:30 4
17. 25.05.2021 15:15-18:30 4
18. 26.05.2021 15:15-18:30 4
19. 27.05.2021 15:15-18:30 4
20. 31.05.2021 15:15-18:30 4
21. 01.06.2021 15:15-18:30 4
22. 08.06.2021 15:15-18:30 4
23. 09.06.2021 15:15-18:30 4
24. 10.06.2021 15:15-18:30 4
25. 15.06.2021 15:15-18:30 4
26. 16.06.2021 15:15-18:30 4
27. 17.06.2021 15:15-18:30 4
28. 22.06.2021 15:15-18:30 4
29. 23.06.2021 15:15-18:30 4
30. 24.06.2021 15:15-18:30 4
RAZEM: 120