Dobra Praktyka

projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego 2014-2020

Formularz zgłoszeniowy

Pobierz tutaj

Regulamin rekrutacji

Pobierz tutaj

Rodzaj wsparcia: Język angielski

Poziom: A

Moduł I  i II

Grupa nr: 7

Układ: (poniedziałki i środy: godz. 17:15-20:30)

Harmonogram szkolenia

lp.: Data szkolenia Miejsce szkolenia (adres, nr Sali) Liczba uczestników w grupie godziny realizacji l.godz. lekcyjnych
1 12.10.2020 Budynek Ataner Delta 3, ul. Towarowa 37, Poznań, Wejście Softronic 12 17:15: 20:30 4
2 14.10.2020 Budynek Ataner Delta 3, ul. Towarowa 37, Poznań, Wejście Softronic 12 17:15: 20:30 4
3 19.10.2020 Budynek Ataner Delta 3, ul. Towarowa 37, Poznań, Wejście Softronic 12 17:15: 20:30 4
4 21.10.2020 Budynek Ataner Delta 3, ul. Towarowa 37, Poznań, Wejście Softronic 12 17:15: 20:30 4
5 26.10.2020 Budynek Ataner Delta 3, ul. Towarowa 37, Poznań, Wejście Softronic /online 12 17:15: 20:30 4
6 02.11.2020 Budynek Ataner Delta 3, ul. Towarowa 37, Poznań, Wejście Softronic /online 12 17:15: 20:30 4
7 04.11.2020 Budynek Ataner Delta 3, ul. Towarowa 37, Poznań, Wejście Softronic /online 12 17:15: 20:30 4
8 16.11.2020 Budynek Ataner Delta 3, ul. Towarowa 37, Poznań, Wejście Softronic /online 12 17:15: 20:30 4
9 18.11.2020 Budynek Ataner Delta 3, ul. Towarowa 37, Poznań, Wejście Softronic /online 12 17:15: 20:30 4
10 20.11.2020 Budynek Ataner Delta 3, ul. Towarowa 37, Poznań, Wejście Softronic /online 12 17:15: 20:30 4
11 23.11.2020 Budynek Ataner Delta 3, ul. Towarowa 37, Poznań, Wejście Softronic /online 12 17:15: 20:30 4
12 25.11.2020 Budynek Ataner Delta 3, ul. Towarowa 37, Poznań, Wejście Softronic /online 12 17:15: 20:30 4
13 30.11.2020 Budynek Ataner Delta 3, ul. Towarowa 37, Poznań, Wejście Softronic /online 12 17:15: 20:30 4
14 02.12.2020 Budynek Ataner Delta 3, ul. Towarowa 37, Poznań, Wejście Softronic /online 12 17:15: 20:30 4
15 07.12.2020 Budynek Ataner Delta 3, ul. Towarowa 37, Poznań, Wejście Softronic /online 12 17:15: 20:30 4
16 09.12.2020 Budynek Ataner Delta 3, ul. Towarowa 37, Poznań, Wejście Softronic /online 12 17:15: 20:30 4
17 14.12.2020 Budynek Ataner Delta 3, ul. Towarowa 37, Poznań, Wejście Softronic /online 12 17:15: 20:30 4
18 16.12.2020 Budynek Ataner Delta 3, ul. Towarowa 37, Poznań, Wejście Softronic /online 12 17:15: 20:30 4
19 21.12.2020 Budynek Ataner Delta 3, ul. Towarowa 37, Poznań, Wejście Softronic /online 12 17:15: 20:30 4
20 04.01.2021 Budynek Ataner Delta 3, ul. Towarowa 37, Poznań, Wejście Softronic /online 12 17:15: 20:30 4
21 08.01.2021 Budynek Ataner Delta 3, ul. Towarowa 37, Poznań, Wejście Softronic /online 12 17:15: 20:30 4
22 11.01.2021 Budynek Ataner Delta 3, ul. Towarowa 37, Poznań, Wejście Softronic /online 12 17:15: 20:30 4
23 13.01.2021 Budynek Ataner Delta 3, ul. Towarowa 37, Poznań, Wejście Softronic /online 12 17:15: 20:30 4
24 18.01.2021 Budynek Ataner Delta 3, ul. Towarowa 37, Poznań, Wejście Softronic /online 12 17:15: 20:30 4
25 20.01.2021 Budynek Ataner Delta 3, ul. Towarowa 37, Poznań, Wejście Softronic /online 12 17:15: 20:30 4
26 25.01.2021 Budynek Ataner Delta 3, ul. Towarowa 37, Poznań, Wejście Softronic /online 12 17:15: 20:30 4
27 27.01.2021 Budynek Ataner Delta 3, ul. Towarowa 37, Poznań, Wejście Softronic /online 12 17:15: 20:30 4
28 01.02.2021 Budynek Ataner Delta 3, ul. Towarowa 37, Poznań, Wejście Softronic /online 12 17:15: 20:30 4
29 03.02.2021 Budynek Ataner Delta 3, ul. Towarowa 37, Poznań, Wejście Softronic /online 12 17:15: 20:30 4
30 08.02.2021 Budynek Ataner Delta 3, ul. Towarowa 37, Poznań, Wejście Softronic /online 12 17:15: 20:30 4