Dobra Praktyka

projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego 2014-2020

Formularz zgłoszeniowy

Pobierz tutaj

Regulamin rekrutacji

Pobierz tutaj

Rodzaj wsparcia: szkolenie cyfrowe (ECDL DIGCOMP 16)

Grupa nr: 13

Harmonogram szkolenia

Lp. Data zajęć Godz. rozpoczęcia i zakończenia Liczba godzin lekcyjnych1  szkolenia
1. 16.05.2021 10:30-19:00 8
2. 18.05.2021 16:00-21:30 5
3. 19.05.2021 16:00-21:30 5
4. 20.05.2021 16:00-21:30 5
5. 21.05.2021 15:30-21:30 6
6. 22.05.2021 10:00-18:30 8
7. 23.05.2021 10:00-18:30 8
8. 29.05.2021 10:00-19:30 9
9. 30.05.2021 10:00-19:30 9
10. 12.06.2021 10:00-19:30 9
11. 13.06.2021 10:00-18:30 8
12. 19.06.2021 10:00-18:30 8
13. 20.06.2021 10:00-18:30 8
RAZEM: 96