Dobra Praktyka

projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego 2014-2020

Rodzaj wsparcia: szkolenie cyfrowe (ECDL DIGCOMP 16)
Grupa nr: 2
Harmonogram szkolenia

Lp. Data szkolenia Miejsce szkolenia (adres, nr sali) Liczba uczestników w grupie Godziny realizacji Godzin
1 27.08.2020 Al. Wolności 12, Kalisz, sala nr 307 12 13.30-19.50 6h
2 28.08.2020 Al. Wolności 12, Kalisz, sala nr 307 12 15.30-20.50 5h
3 29.08.2020 Al. Wolności 12, Kalisz, sala nr 307 12 13.30-19.50 7h
3 31.08.2020 Al. Wolności 12, Kalisz, sala nr 307 12 13.30-19.50 7h
4 01.09.2020 Al. Wolności 12, Kalisz, sala nr 307 12 13.30-18.35 5h
5 02.09.2020 Al. Wolności 12, Kalisz, sala nr 307 12 13.30-18.35 5h
6 04.09.2020 Al. Wolności 12, Kalisz, sala nr 307 12 15.30-20.35 5h
7 07.09.2020 Al. Wolności 12, Kalisz, sala nr 307 12 15.30-20.35 5h
8 09.09.2020 Al. Wolności 12, Kalisz, sala nr 307 12 15.30-19.50 4h
9 11.09.2020 Al. Wolności 12, Kalisz, sala nr 307 12 15:30-20.35 5h
10 14.09.2020 Al. Wolności 12, Kalisz, sala nr 307 12 15.30-20.35 5h
11 16.09.2020 Al. Wolności 12, Kalisz, sala nr 307 12 15.30-19.50 4h
12 18.09.2020 Al. Wolności 12, Kalisz, sala nr 307 12 15.30-20.35 5h
13 21.09.2020 Al. Wolności 12, Kalisz, sala nr 307 12 15.30-20.35 5h
14 23.09.2020 Al. Wolności 12, Kalisz, sala nr 307 12 15.30-19.50 4h
15 25.09.2020 Al. Wolności 12, Kalisz, sala nr 307 12 15.30-20.35 5h
16 28.09.2020 Al. Wolności 12, Kalisz, sala nr 307 12 15.30-20.35 5h
17 30.09.2020 Al. Wolności 12, Kalisz, sala nr 307 12 15.30-19.50 4h
18 02.10.2020 Al. Wolności 12, Kalisz, sala nr 307 12 15.30-20.35 5h