Dobra Praktyka

projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego 2014-2020

    • Kontrast
    • Układ
    • Tekst

Formularz zgłoszeniowy

Pobierz tutaj

Regulamin rekrutacji

Pobierz tutaj

Zapytanie ofertowe:

Zapraszamy do składnia ofert na realizację dostawy podręczników do nauki języka angielskiego oraz podręczników i materiałów szkoleniowych do szkoleń cyfrowych (CPV: 22110000-4 Drukowane książki, broszury, ulotki, 30190000-7 różny sprzęt i materiały biurowe)

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Klauzula RODO