Dobra Praktyka

projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego 2014-2020

Formularz zgłoszeniowy

Pobierz tutaj

Regulamin rekrutacji

Pobierz tutaj

Zapraszamy do składnia ofert na realizację usługi polegającej na przeprowadzeniu egzaminów zewnętrznych certyfikujących z zakresu:

1. języka angielskiego zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ)

2. kwalifikacji cyfrowych DIGCOMP

(kod CPV 80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne)

Link do dokumentacji: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1238040